Funktionel ernæringsterapi

Funktionel ernæringsterapi på IOM

Ved Charlotte Gylling, Functional Medicine certificieret 2016
 
Funktionel ernæring er functional medicine (lav et link til forneden) med særligt fokus på ernæringsbehandling, og henvender sig både til mennesker med kroniske diagnoser og symptomer, men også de som blot ønsker at styrke deres helbred og forebygge sygdom.

Mit fokus er næsten altid at optimere tarmfunktion / fordøjelsen, da mange symptomer også andre steder i kroppen kan skyldes forstyrrelser i tarmen som f.eks. dysbioser (ubalancer i sammensætning af mikroorganismer i tarmen) og nedsat barriere funktion (leaky gut/øget tarm permeabilitet). Sygdomsområder jeg bl.a. har erfaring med:

- autoimmune sygdomme og tarmsygdomme som irritabel tyktarm, Morbus Crohn og U. Collitis
- metabolisk syndrom, insulin resistens, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, hjertekar-sygdom
- kræft, både behandlende og forebyggende

Principper

Målsætningen er at give dine gener optimale vilkår for sundhed via maden og eventuelt andre livsstilsændringer -- med udgangspunkt i hvilke mulige forstyrrelser der ligger bag dine symptomer / diagnose. Mad er vores daglige medicin - den daglige næring og information til vores celler. Derfor giver det mening altid at tage maden med i enhver behandlingsplan. Et andet vigtigt princip er partnerskab – den ernæringsplan du går hjem med er lavet i samarbejde mellem behandler og patient.
 

Maden

Udgangspunktet er ofte en modificeret middelhavskost, som har vist forebyggende og behandlende effekter ved mange kroniske sygdomme.
  Ved specifikke problematikker som neurologisk sygdom og visse cancer-former kan vi arbejde med en kost der er mere fedtbaseret (ketogen diæt), mens ved tarmlidelser som irritabel tarm kan det nogle gange være en fordel i en periode at fravælge visse kulhydrater i maden som bl.a. bakterier fermenterer (f.eks. FODMAP diæten eller specific carbohydrate diet). Ofte hvis mennesker kommer ind med indikationer af fødevarereaktioner, starter vi med en eliminationsdiæt i 3-4 uger, hvor vi fjerner de mest allergene fødevarer. Så der er mange muligheder!

Første konsultation

Ved første konsultation gennemgås din helbredshistorie og symptomer, herunder identificeres hvornår du sidst havde det rigtigt godt. Det kan hjælpe til i fællesskab at finde årsager til symptomer og hvad der eventuelt skal fjernes og introduceres i kosten for at optimere din sundhed. Med udgangspunkt i din nuværende kost, planlægges kostændringer og eventuelle kosttilskud og livsstilsændringer. Udgangspunktet er dog altid maden først. Den første konsultation tager typisk 1.5 timer.

  Der optages journal og du vil få en ’funktionel ernæringsplan’ med hjem, på de tiltag der er blevet aftalt.

Kostregistrering: Som forberedelse til første konsultation bedes du i to dage notere i et skema, hvad du har spist og drukket. Skemaet må gerne emailes til mig før første konsultation. Du må også gerne medbringe eventuelle blodsprøvesvar.
 

Opfølgning

Opfølgning aftales individuelt efter behov, men vil typisk foregå 4-12 uger efter første konsultation. Her følger vi op på resultater, behov og eventuelle blodprøver. Opfølgning vil tage op til en time.
 

Kosttilskud

Jeg vil ofte anbefale kosttilskud til at supplere behandlingen med mad for at sikre, der ikke er basis næringsstofsmangler.
 

Tests/blodprøver

Jeg vil altid gerne se nylige blodprøver for bl.a. at få indtryk af din blodsukkerkontrol, inflammations- og næringsstatus.

  Men altid maden først!

Functional medicine

Siden 2012 har jeg været i gang med at certificere mig i functionel medicine, hvor jeg nu har færdiggjort alle 7 moduler og blev certiciferet maj 2016. Modulerne er:

Applying Functional Medicine in Clinical Practice (2012)
Restoring Gastrointestinal Equilibrium (2013)
Re-establishing Hormonal Balance (2014)
Cardio-metabolic Advance module (2015)
Detox Advanced Practice module (2015)
Energy Advanced practice module (2015)
Immune Advanced practice module (2016)

  Functionel medicine giver en tilgang til at arbejde systematisk og proaktivt med kosten i behandling af kroniske lidelser. Det er individualiseret behandling, som behandler underliggende årsager fremfor symptomer. Den funktionelle medicins forklaringsmodel er solidt forankret i naturvidenskaben men med en mere helhedsorienteret tilgang til mennesket en konventionel behandling. Det vil sige en behandlingsstrategi kan omfatte såvel medicin, kost, motion og komplementære behandlingsformer afhængigt af den enkeltes symptom/sygdomsbillede.

  Functionel medicine er funderet i systems biology, dvs kroppen antages som et biologisk sammenhængende system fremfor en række uafhængige diagnoser. Derfor bliver kronisk sygdom også betragtet som et resultat af et samspil mellem gener, miljø, kost og livsstil, hvilket betyder, at mennesker med samme diagnose, f.eks. type 2 diabetes, kan være nået dertil af mange veje, og at bagvedliggende årsager derfor kan være forskellige.
 
Antagelsen er at kroniske symptomer stammer fra fysiologiske funktionsforstyrrelser og at tilgangen til behandling derfor er funktionsregulering via blandt andet kost og livstilsændringer.

Forstyrrelser i fysiologien kunne være en nedsat cellefølsomhed overfor insulin (insulin resistens), over eller underproduktion af kønshormoner, nedsat energiproduktion i mitokondrierne, et overreaktivt immunforsvar, ændrede barrierefunktioner af slimhinder eller dysbiose i tarmen. Det betyder også, at forstyrrelser i fysiologien et sted kan vise sig som symptomer helt andre steder i kroppen. Der er for eksempel stigende opmærksomhed omkring koblingen mellem hvad der foregår i tarmen og i resten af kroppen. At for eksempel en lokal aktivering af immunforsvaret i tarmen på grund af patogene bakterier kan vise sig som systemiske immunforstyrrelser.

  Kosten spiller ofte en central rolle i en behandlingsstrategi, idet det vi spiser og drikker er en daglig biokemisk påvirkning af vores celler, og et område vi selv har kontrol over.
 

Hvem er functional medicine

Functional medicine har eksisteret i mere end 20 år. Det er både et institut som uddanner klinikere, og en bevægelse, som politisk søger indflydelse på dagsordenen for den amerikanske sundhedssektor. Efterhånden er 100.000 klinikere blevet uddannet i funktionel medicin fra primært USA, men også Europa, Kina og Sydafrika, og flere medicinstudier rundt omkring i USA har integreret/er igang med at inkludere functionel medicine i deres curricula. Ledende personer indenfor functional medicin er blandt rådgivere som giver faglig sparring til bl.a. the National Council on Prevention, Health Promotion and Public Health.

Så functional medicine begynder at få indflydelse i USA og også langsomt i andre dele af den vestlige verden. Som grundlæggeren Jeffrey Bland beskedent siger, har de ikke har fundet på noget nyt, men nærmere vendt tilbage til gamle lægeprincipper om, at der skal være tid til at etablere en relation med patienten og få indsigt i dennes livshistorie og individuelle sygdomsbillede, for at kunne give en optimal behandling. En tilgang som giver mening med den stigende forekomst af kronisk sygdom i den vestlige verden, som kun sjældent alene kan behandles med ’a pill for an ill’.

"If it were not for the great variability among individuals, medicine might as well be a science and not an art."

Sir William Osler, from the Chesney Archives at Johns Hopkins