EDTA-chelationsbehandling af åreforkalkning

Hvad er EDTA-behandling?

Chelatbehandling er en videreudvikling af den velkendte metode til behandling af blyforgiftning med EDTA (Etylen Diamin Tetra Acetat).

Allerede for mange år siden bemærkede man under disse behandlinger, at de patienter som samtidigt led af følge-virkningerne af åreforkalkning (bryst-smerter, smerter i benene ved gang, dårlig hukommelse, nedsat syn og hørelse, nedsat virilitet m.m.) fik det væsentligt bedre, hvad disse symptomer angik.

Grundlaget for behandlingen er (som så ofte ved en medicinsk behandling) – erfaring. Den teoretiske baggrund er endnu ufuld-stændigt belyst, men man ved, at EDTA hæmmer dannelsen af de skadelige frie radikaler, som er årsag til mange alvorlige sygdomme, herunder åreforkalkning.

EDTA-molekylet binder visse skadelige metalioner, som herefter udskilles med urinen. Det kræver derfor en normal nyrefunktion at komme i betragtning til denne behandling.

Desuden øger EDTA-behandling dannelsen af nitrogenoxid i karvæggen. Et vigtigt stof til at opretholde normal funktion i pulsårernes inderste cellelag.

Der er igennem de sidste 30 år givet millioner af EDTA-behandlinger, og de lægelige erfaringer og videnskabelige studier viser, at det er en særdeles effektiv, sikker og ufarlig behandling.

Før behandlingen

Først skal du gennemgå en omhyggelig lægeundersøgelse for at klarlægge, om behandlingen vil hjælpe dig.

Denne vil omfatte en klinisk undersøgelse suppleret efter behov, en blodstatus til belysning af nyrefunktion, kolesterol-balance, hæmoglobin, blodsukker m.m.
En medbragt urinprøve undersøges også. Den kliniske undersøgelse rettes først og fremmest mod den aktuelle sygdom og kan omfatte elektrokardiogram/EKG i hvile og ved behov også under belastning.

Lungefunktionen kan analyseres, der måles perifert blodtryk med ultralydsdoppler, ligesom syn og hørelse kan undersøges.

Blodprøvetagning og alle undersøgelser foregår i klinikken og foretages af samme læger, som forestår chelatbehandlingen – så alle spørgsmål vedrørende behandlingen kan drøftes med lægen.

Du skal påregne at afsætte 1½ time til denne undersøgelse.
Du bedes medbringe en frisk morgenurin og i øvrigt møde fastende. Du må dog gerne drikke vand og skal naturligvis tage din sædvanlige medicin.
Hvis du ønsker det, vil din egen læge modtage et brev med orientering om undersøgelsens resultat.

Behandlingen

Medicinen, som tilpasses individuelt, indeholder blandt andet EDTA og gives som et drop. Det vil sige, at du får lagt en lille nål i armen, og herigennem løber medicinen direkte ind i kredsløbet og gør sin virkning.

Hver behandling tager ca. 3 timer, hvor du sidder hos lægen under opsyn, mens væsken stille og roligt løber ind. Bortset fra det indledende lille stik, er der ingen gener under behandlingen. Du sidder i en behagelig lænestol, hvor du kan lægge benene op og få tid til at læse en god bog.

Efter de første behandlinger kan du godt være lidt træt, hvorfor du ikke bør køre bil de første par gange. I enkelte tilfælde kan der komme lidt svimmelhed eller varmefornemmelse, men det er altid forbigående eller kan fjernes ved justering af blandingen.

Der gives 1-2 behandlinger om ugen. Man må regne med ca. 30 behandlinger i alt. Ofte vil du dog kunne mærke begyndende effekt allerede efter 8. - 10. behandling.
Alt efter sygdommens art og sværhedsgrad vil der i behandlingsforløbet indgå forskellige lægeundersøgelser og blod-analyser for at følge udviklingen i helbredstilstanden. Disse er gratis.

Ud over den medicinske behandling vil der oftest blive tale om justering af kosten samt et tilskud af vitaminer og mineraler.

Efter behandlingen

Efter den indledende serie på ca. 30 behandlinger vil den opnåede virkning kunne vedligeholdes med en enkelt behandling om måneden, hver anden måned eller i kvartalet, – alt efter sygdommens sværhedsgrad.

I de følgende års vedligeholdelse vil din helbredstilstand løbende blive undersøgt og kontrolleret uden udgift for dig.

Medlemmer af Den Offentlige Sygesikring, gruppe 2 og Sygeforsikringen Danmark, gruppe 2 ydes et vist tilskud.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du naturligvis altid velkommen i klinikken.