Funktionel ernæringsterapi

Funktionel ernæringsterapi på IOM

Kost og kræft

Ved kræft er det vigtigt ikke kun at tænke på kræftcellerne, men også på miljøet omkring kræftcellerne -- at gøre dette miljø, så cancer fjendtligt som muligt. For eksempel kan et højt niveau af insulin i blodet og et inflammatorisk miljø øge risikoen for visse kræftformer såvel som forværre cancerprognosen. Målet i ernæringsterapien er derfor altid at påvirke et eventuelt inflammatorisk miljø omkring kræften og gøre betingelserne for de raske celler bedst mulige, ved bl.a. at give immuncellerne optimale næringsmæssige vilkår.

Kost og hjertekarsygdom:

Hjertekarsygdom kendetegnes ved metabolisk syndrom, en gruppe risiko faktorer der inkluderer forhøjet blodtryk, for meget fedt omkring livet, lavt HDL-kolesterol, forhøjede plasma-triglycerider, og forhøjet fasteglukose. En del af sygdomsbilledet er desuden inflammation i karvæggene og insulinresistens. Disse risikofaktorer kan påvirkes gennem maden og hjertekarsygdom er derfor et af de sygdomsområder, hvor mad er oplagt at bruge i behandlingen.

Funktionel ernæringsterapi ved kronisk sygdom:

Om det er kræft, hjertekarsygdom eller anden kronisk sygdom er inflammation normalt involveret i sygdomsudviklingen. Charlotte arbejder derfor altid som udgangspunkt med en modereret middelhavskost, fuld af godt fedt, bælgfrugt, fisk og grøntsager, der kan have en blodsukkerstabiliserende og inflammationsdæmpende effekt i kroppen.

Charlotte tilbyder også rådgivning i specifikke diæter som ketogen diæt; FODMAP og andre kulhydratspecifikke diæter; og eliminationsdiæt.

Få hjælp til konkrete måltidsforslag, at prioritere din indsats og en ernæringsterapeutisk plan der passer til netop dine behov og ressourcer.

Første konsultation

Første konsultation kan tage op til 1.5 time, hvor vi gennemgår helbredshistorie og identificerer eventuelle årsager/triggere til nuværende symptomer. I fælleskab lægges en individuel plan med kostændringer, kosttilskud og eventuelle livsstilsændringer.

Kostregistrering: Som forberedelse til første konsultation skal der udfyldes et kostregisteringsskema, som i forvejen er sendt til patienten. Der må også gerne medbringes eventuelle blodsprøvesvar indenfor det sidste halve år.

Opfølgning

Opfølgning aftales individuelt, og er ikke altid nødvendige. Her følges op på erfaringer, spørgsmål, eventuelle test- og blodprøvesvar. Opfølgning tager op til 1 time.

EDTA-Chelatbehandling er en videreudvikling af den velkendte metode til behandling af blyforgiftning med EDTA (Etylen Diamin Tetra Acetat).

Allerede for mange år siden bemærkede man under disse behandlinger, at de patienter, som samtidigt led af følgevirkningerne af åreforkalkning (bryst-smerter, smerter i benene ved gang, dårlig hukommelse, nedsat syn og hørelse, nedsat virilitet m.m.) fik det væsentligt bedre, hvad disse symptomer angik.

Grundlaget for behandlingen er (som så ofte ved en medicinsk behandling)- erfaring. Den teoretiske baggrund er endnu ufuldstændigt belyst, men man mener at have fundet forklaringen i teorien om de frie radikaler som årsag til mange degenerative sygdomme, bl.a. åreforkalkning. Her forestiller man sig, at EDTA-molekylet binder visse skadelige metalioner, som herefter udskilles med urinen. Det kræver derfor en normal nyrefunktion for at komme i betragtning til denne behandling.

Der er igennem de sidste 30 år givet millioner af EDTA-behandlinger, og alle lægelige erfaringer viser, at det er en særdeles effektiv, sikker og ufarlig behandling.

Konsultation før behandlingen

Først skal man gennemgå en omhyggelig lægeundersøgelse for at klarlægge, om behandlingen vil hjælpe.

Denne vil omfatte en klinisk undersøgelse, suppleret efter behov, en blodstatus til belysning af nyrefunktion, kolesterolbalance, hæmoglobin, blodsukker m.m. En medbragt urinprøve undersøges også.

Den kliniske undersøgelse rettes først og fremmest mod den aktuelle sygdom og kan omfatte elektrokardiogram/EKG i hvile og ved behov også under belastning. Lungefunktionen kan analyseres, der kan måles perifert blodtryk med ultralyd doppler, ligesom syn og hørelse kan undersøges.

Blodprøvetagning og alle undersøgelser foregår i klinikken, og foretages af samme læger, som forestår EDTAbehandlingen, så alle spørgsmål vedrørende behandlingen kan drøftes med lægen.

Denne forundersøgelse tager en god times tid.

Man medbringer en frisk morgen-urin, og kan tage sin sædvanlige medicin.
Hvis man ønsker det, vil ens egen læge modtage et brev med orientering om undersøgelsens resultat.

Behandlingen

Medicinen, som tilpasses individuelt, indeholder blandt andet EDTA og gives som et drop. Det vil sige, at man får lagt en lille nål i armen, og herigennem løber medicinen direkte ind i kredsløbet og gør sin virkning.

Hver behandling tager ca. 3 timer, hvor man sidder afslappet hos lægen under opsyn, mens væsken stille og roligt løber ind. Bortset fra det indledende lille stik, er der ingen gener under behandlingen. Man sidder i en behagelig lænestol, hvor man kan lægge benene op og få tid til at læse en god bog.

Efter de første behandlinger kan man godt være lidt træt, hvorfor man ikke bør køre bil de første par gange. I enkelte tilfælde kan der komme lidt svimmelhed eller varmefornemmelse, men det er altid forbigående eller kan fjernes ved justering af blandingen.

Der gives 1-2 behandlinger om ugen. Man må regne med ca. 30 behandlinger. Ofte vil man dog kunne mærke begyndende effekt allerede efter 8.-10. behandling.
Alt efter sygdommens art og sværhedsgrad, vil der i behandlingsforløbet indgå forskellige lægeundersøgelser og blodanalyser for at følge udviklingen i helbredstilstanden. Disse er gratis.

Ud over den medicinske behandling, vil der oftest blive tale om justering af kosten samt et tilskud af vitaminer og mineraler.

Prisen (se prislisten) for 3 timers behandling inkluderer alle lægeundersøgelser og blodanalyser i forbindelse med  behandlingsforløbet.

Efter behandlingen

Efter den indledende serie på ca. 30 behandlinger, vil den opnåede virkning kunne vedligeholdes med en enkelt behandling om måneden, hver anden måned eller i kvartalet, - alt efter sygdommens sværhedsgrad.

I de følgende års vedligeholdelse, vil helbredstilstanden løbende blive undersøgt og kontrolleret. Også dette er inkluderet i behandlingsprisen.

Medlemmer af Den offentlige Sygesikrings gruppe 2 og Sygeforsikringen Danmark ydes et vist tilskud.