Redox-behandling af cancer

Hvad er Redox-behandling ?

Redox-behandling er en skånsom og bivirkningsfri metode til behandling af kræftsygdomme.

Princippet i Redox-behandling er at målrette den skadelige og giftige del af behandlingen til kun at ramme kræftcellerne, samtidigt med at man stimulerer den normale aktivitet i kroppens sunde celler.

Man skaber herved en mild kemoterapi, som ikke har nogen bivirkninger.
Dette gøres ved en kombination af intravenøs behandling, kostjustering og indtagelse af en række tilskud. Herved skabes en biokemisk, såkaldt Reduktion (energi-tilførsel) i kroppens normale celler, samtidigt med en oxidation (skadelig forharskning) i kræftcellerne.

Denne behandling har vi i klinikken brugt i mere end ti år, og vor erfaring med behandlingen er, at den bremser kræftvæksten og i betydelig grad øger livskvaliteten hos vore patienter.

Før behandlingen

Efter den indledende konsultation, hvor vi har gennemgået justeringer af kost, livsstil og behandling, kan du bestille tid til de intravenøse Redox-behandlinger.
Redoxbehandlingens tilskud, livsstils- og kostjustering, kan du påbegynde hjemme.
Den anden del er de intravenøse behandlinger, der populært omtales som "naturlig kemoterapi".

Der er tale om en behandling, der udelukkende skader cancerceller, og samtidigt gavner kroppens normale celler og immunforsvar. Dette paradoks kan lade sig gøre, fordi vi med denne behandlings sammensætning udnytter de biologiske forskelle, der er på cancerceller og normale celler.

Behandlingen

Redox-medicinen, som tilpasses individuelt, indeholder blandt andet vitamin-C i høj dosis, og gives som et drop. Det vil sige, at du får lagt en lille nål i armen, og herigennem løber medicinen direkte ind i blodbanen og gør sin virkning.
Hver behandling tager ca. 2 timer, hvor du sidder i klinikken under opsyn, mens væsken stille og roligt løber ind. Bortset fra det indledende lille stik, er der ingen gener under behandlingen. Du sidder i en behagelig lænestol, hvor du kan lægge benene op og få tid til at læse en god bog.

Der gives i starten 2-3 behandlinger om ugen. Dette kan justeres efter udviklingen i sygdommen.

Alt efter sygdommens art vil der blive taget blod-analyser for at følge udviklingen. Disse er gratis.

Prisen (se prislisten) for ca.2 timers behandling inkluderer alle lægeundersøgelser og blodanalyser i forbindelse med  behandlingsforløbet. Medlemmer af Den Offentlige Sygesikrings gruppe 2 og Sygeforsikringen Danmarks gruppe 2 ydes et vist tilskud.

Efter behandlingen

Efter hver behandling vil du kunne fortsætte dine daglige gøremål helt uden hensyntagen til, at du er i instensiv behandling.

Udviklingen af Redox-behandlingen er en kontinuerlig proces, med indsamling af videnskabelige data og konstant videreudvikling og optimering. Klinikkens læger er på videreuddannelse hvert halve år i USA, og behandlingen er derfor i konstant udvikling, og forbedres løbende, efterhånden som de videnskabelige data underbygger nye justeringer.

Hvis du eller din familie ønsker yderligere oplysninger, er I naturligvis altid velkommne i klinikken.