Behandling af tungmetalbelastning

Behandling for tungmetalbelastning forudgås altid af en konsultation og derefter ofte en analyse af graden af tungmetalbelastning, samt en efterfølgende 1/2 times konsultation for en vurdering af resultatet af testen.

Dette kan gøres på flere måder, hvoraf den sikreste er måling af tungmetal-indholdet i døgnurin uden og med indtagelse af en medicin, som udskiller tungmetaller.

På grundlag af denne undersøgelse kan en behandlingsstrategi planlægges, hvorefter behandlingen kan påbegyndes.

Behandlingen afhænger af det aktuelle tungmetal. Bly, Cadmium og Aluminium kan mest effektivt fjernes med EDTA-behandling (se venligst denne), hvorimod Kviksølv mest effektivt fjernes med tabletbehandling.

Oven i Instituttets konsultationshonorar kommer således en laboratorieudgift på 1.050Kr. pr. test, altså 2.100Kr. for de to indledende prøver. Derudover skal man påregne en kontrolundersøgelse hvert halve år.