Mild hyberbar trykkammerbehandling - med 1.3 ATM

Som noget nyt, tilbyder Lægeklinikken IOM behandling med mild Hyberbar trykkammerbehandling (mHBOT)

Over de sidste år har trykkammer terapi været et stigende fokus, fordi patienter oplever vitale fordele af behandlingen. IOM har nu alle faciliteter til at hjælpe patienter med en lang række symptomer, som før har været meget belastende for patienten.

Har du derfor følgende symptomer, kan trykkammer terapi sandsynligvis hjælpe din livskvalitet markant:

  • Hovedtraumer eller hjerneskader efter slag i hovedet, sportsulykker eller trafikuheld
  • Apoplexi - blødning eller blodprop i hjernen
  • Sår, der ikke heler
  • Kroniske sår, der er forårsaget af diabetes
  • Skader efter strålebehandling

Du vil i samråd med en af vores læger få en vurdering af, om trykkammer terapi kan hjælpe dig.

Hvad er trykkammer behandling?

Det har vist sig, at indånding af ilt under tryk har en særdeles gavnlig effekt på en lang række sygdomme. Din behandling foregår i et specielt trykkammer, hvor du opholder dig en times tid i absolut tryghed. En samlet behandling er afhængig af din situation, men vil ofte være en intensiv kur over flere uger. Der er rigtigt gode resultater af denne behandlingsform.

Når man giver behandling med mHBOT, er det muligt at øge iltningen i vævet med op til 10 gange den værdi der er i den luft man normalt indånder.

Det mHBOT gør, er at øge niveauet af ilt i dit blod, i dine organer og i dit væv i kroppen. mHBOT hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner. 

mHBOT kan medvirke til at forbedre blodforsyningen sådan i kroppen, at skadet væv kan blive helt eller delvis normalt.

Hvis du har senfølger efter strålebehandling

Stråleskader i knogler, blodkar, hud og slimhinder kan mindskes ved, at man indånder ren ilt, i et trykkammer. Behandling i trykkammer kan ofte hjælpe på smerter på forsaget af stråler.

TRYKKAMMERBEHANDLING - pris og forløb

Instruktion og igangsættelse ved lægekonsultation
(60 minutter) - 3000 kr
1 behandling - en times varighed - 2500 kr

Intensivt forløb over 14 dage - serie af 10 behandlinger - 18.000* kr. ( 1800 kr pr. beh.)

Intensivt forløb over 4 uger - serie af 20 behandlinger - 30.000* kr. ( 1500 kr pr. beh.)

Intensivt forløb over 8 uger - serie af 40
behandlinger  - 48.000* kr. ( 1200 kr. pr beh.)

*Ved tilbagebetaling beregnes allerede brugte behandlinger til fuld pris.