PRISER – pr. 1. april 2023

YdelsePris

Konsultation hos læge (60 min), inkl evt kort opfølgende email med opklarende spørgsmål. Bemærk at test ikke indgår i prisen.

2500 kr.

Indledende konsultation med henblik på EDTA behandling hos læge (60 min)

3000 kr.
Efterfølgende konsultation hos læge (60 min)2500 kr

Opfølgende lægekonsultation (30 min)

1600 kr.

Indledende funktionel ernæringskonsultion (75 – 90 min)

1500 kr.
Opfølgende funktionel ernæringskonsultation (1 time)950 kr.
Opfølgende funktionel ernæringskonsultation (½ time)600 kr.
Indledende funktionel ernæringskonsultation og opfølgende konsultation (1 time)2200 kr.
EDTA-behandling1300 kr.
EDTA-behandling for medlemmer af EDTA-patientforeningen1250 kr.
Højdosis C-vitamin behandling (Redox)1450 kr.
B12-indsprøjtning500 kr.
Infusionsbehandlinger ved tungmetalbelastning eller anden kronisk inflammation (Myers cocktail) Ofte fx med: Magnesium, 25 g vit C, B12, B-kompleks, glutathion1500 – 1750 kr.
Fuldblodsanalyse for mineraler og sporstoffer1100 kr – 1700 kr.
Fødevareintolerance test IgG (screen – 90 fødevarer – 270 fødevarer)1000 kr. – 2000kr. – 4000 kr
Telefon/videokonsultation for patienter (ikke første konsultation)1600 kr. – ½ time 2500 kr. 1 time
Blodprøver efter behov (alm dansk lab, tyske lab, US lab)Spørg i klinikken
Udstedelse af recept uden forbindelse til lægekonsultation500 kr.

Medicinsk ozon – MAH – egenblodsbehandling

MAH – ved kombination med EDTA/ Redox eller Myers infusionsbehandling

ROZ – Rektal ozonbehandling

ROZ – ved kombination med EDTA/ Redox eller Myers infusionsbehandling

1500 kr.

 

1200 kr.

 900 kr.

700 kr..

PGP-kryptering:

PGP-kryptering er den teknologi vi anvender til sikker email. Denne metode anbefales af Datatilsynet.

Du skal have oprettet et PGP-nøglepar på email-programmet på din computer/telefon for at kunne sende krypteret email til os. Dette er ikke svært – det kræver bare en forklaring, og vi vil meget gerne hjælpe dig med at få oprettet nøglen.

Er du blot en smule IT-kyndig eller kan nogen hjælpe dig, kan man sagtens gøre det selv.

Oprettelse af PGP-nøglepar  – pris 300 kr – kan ske pr telefon eller i klinikken.

E-mail konsultation (kræver PGP-kryptering) – 600 – 900 kr afhængig af tidsforbrug

Bemærk:  Klinikken er privat og har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Medlemmer af den offentlige sygesikrings gruppe 2 er tilskudsberettigede ved lægekonsultationer. Man betaler for konsultationen hos os og sender efterfølgende regningen til sin kommune/region der refunderer tilskuddet.

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark gruppe 2 er tilskudsberettigede ved lægekonsultationer. Man betaler for konsultationen hos os og sender efterfølgende regningen til Sygeforsikringen Danmark der udbetaler tilskuddet.

AFBUD TIL KONSULTATION HOS LÆGE ELLER ERNÆRINGSTERAPEUT SENEST 2 ARBEJDSDAGE FØR, KL 12 på email iom@iom.dk eller SMS 50 57 09 90
AFBUD TIL INFUSIONSBEHANDLING SENEST DAGEN FØR, KL 12 på email iom@iom.dk eller SMS 50 57 09 90

Da vi til konsultationer afsætter 30-60 minutter hos lægen og 60-90 minutter hos ernæringsterapeut udløser for sen aflysning eller udeblivelse fra konsultation hos et gebyr på 600 kr.

Ved behandlinger afsættes tid i kalenderen og blandes medicin, derfor vil vi også gerne bede om afbud senest dagen før. For sene afbud eller udeblivelser kan udløse gebyr på 400 kr.

Afbud pr. SMS

Hvis du har en tid og må melde afbud kan det ske pr. SMS

Du skal blot skrive en SMS til 50 57 09 90 med dit navn og fødselsdato og dato og tidspunkt for din tid

Dette nummer kan IKKE bruges til opkald til klinikken