Redox-behandling

Hvad er Redox-behandling?

I forbindelse med kræftbehandling tilbyder IOM-klinikken en Redox-behandling, som vi også kalder for C-vitamin behandling. Det er en skånsom og bivirkningsfri metode til behandling af kræftsygdomme.

Princippet i Redox-behandling er at målrette den skadelige og giftige del af behandlingen til kun at ramme kræftcellerne, samtidigt med at man stimulerer den normale aktivitet i kroppens sunde celler.

Vi giver en meget høj dosis C-vitamin som drop, hvilket gør at der i kræftcellerne dannes en høj koncentration af hydrogenperoxid, der virker giftigt i de syge celler. Samtidig er de raske celler gode til at afgifte hydrogenperoxiden.

Man skaber herved en mild kemoterapi, som ikke har nogen bivirkninger.
Dette gøres ved en kombination af intravenøs behandling, kostjustering og indtagelse af en række tilskud. Herved skabes en biokemisk, såkaldt reduktion (energitilførsel) i kroppens normale celler, samtidigt med en oxidation (skadelig forharskning) i kræftcellerne.

Denne behandling har vi i klinikken brugt i mere end 25 år, og vor erfaring med behandlingen er, at den bremser kræftvæksten og i betydelig grad øger livskvaliteten hos vore patienter.

Ofte vælger patienter at få Redox-behandling sideløbende med strålebehandling eller kemoterapi, og vores erfaring er at de da ofte kommer gennem forløbet med færre bivirkninger.

 

Før behandlingen

Efter den indledende konsultation, hvor vi har gennemgået justeringer af kost, livsstil og behandling, kan du bestille tid til de intravenøse Redox-behandlinger.
Redoxbehandlingens tilskud, livsstils- og kostjustering, kan du påbegynde hjemme.
Den anden del er de intravenøse behandlinger, der populært omtales som “naturlig kemoterapi”.

Der er tale om en behandling, der udelukkende skader cancerceller, og samtidigt gavner kroppens normale celler og immunforsvar. Dette paradoks kan lade sig gøre, fordi vi med denne behandlings sammensætning udnytter de biologiske forskelle, der er på cancerceller og normale celler.

 

Behandlingen

Redox-medicinen, som tilpasses individuelt, indeholder blandt andet vitamin-C i høj dosis, og gives som et drop. Det vil sige, at du får lagt en lille nål i armen, og herigennem løber medicinen direkte ind i blodbanen og gør sin virkning.
Hver behandling tager ca. 2 timer, hvor du sidder i klinikken under opsyn, mens væsken stille og roligt løber ind. Bortset fra det indledende lille stik, er der ingen gener under behandlingen. Du sidder i en behagelig lænestol, hvor du kan lægge benene op og få tid til at læse en god bog.

Der gives i starten 2-3 behandlinger om ugen. Dette kan justeres efter udviklingen i sygdommen.

 

Efter behandlingen

Efter hver behandling vil du kunne fortsætte dine daglige gøremål helt uden hensyntagen til, at du er i intensiv behandling.

 

Udvikling af behandlingen

Udviklingen af Redox-behandlingen er en kontinuerlig proces, med indsamling af videnskabelige data og konstant videreudvikling og optimering. Klinikkens læger er på videreuddannelse hvert år i USA. Og behandlingen i klinikken er derfor i konstant udvikling, og forbedres løbende, efterhånden som de videnskabelige data underbygger nye justeringer.

Hvis du eller din familie ønsker yderligere oplysninger, er I naturligvis altid velkommne i klinikken.

Læs også brevet
Til vores kolleger ved de onkologiske afdelinger – et åbent brev

IOM_portraet_margarita
IOM_portraet_ole_ny