Når læger tænker anderledes

Understøttende behandling ved alvorlig sygdom

Vi har over 25 års erfaring med de orthomolekylære behandlingsmetoder som
EDTA-behandling ved åreforkalkning og REDOX-behandling ved kræft

EDTA behandling

EDTA behandling ved åreforkalkning kaldes også chelations-behandling.  Det kemiske stof EDTA trækker tungmetaller ud og nedsætter forkalkning i kroppen. Et stort amerikansk studie (TACT-studiet) har vist markant effekt af EDTA behandling. Dødeligheden faldt, især hos diabetikere med tidligere blodprop i hjertet.

I Danmark er der 5 lægeklinikker, der har stor erfaring med brug af EDTA mod åreforkalkning. Behandlingen anvendes hos patienter med “vindues-kigger-syndrom” (claudicatio intermittens) eller patienter med tidligere blodprop i hjertet.

 

Højdosis intravenøs C-vitamin behandling

REDOX behandling er behandling med højdosis intravenøs C-vitamin. Behandlingen bruges understøttende ved kræftsygdom. Intravenøs C-vitamin kan også bruges i andre sammenhænge: Ved behandling af kronisk tungmetalforgiftning og understøttende ved fjernelse af amalgam fra tænderne.

De behandlinger vi anvender er ofte simple, effektive og med relativt få bivirkninger. Dette gælder f.eks. højdosis C-vitamin.

Andre behandlinger, som f.eks. EDTA-behandling, kan i ukyndige hænder være skadeligt. Klinikkens personale, læger og sygeplejersker, videreuddannes derfor løbende i de behandlingsmetoder vi anvender.

Klinikkens behandlinger er videnskabeligt funderede – “anvendt biokemi på celleplan”.  Men fordi behandlingerne ikke anvendes i det konventionelle sundhedssystem, betragtes de som “alternative”.

Heldigvis er der mere forskning på vej inden for både EDTA-behandling og behandling med intravenøs C-vitamin. Vi håber at behandlingerne en dag bliver anerkendt. Den brede befolkning bør få adgang til dem og behandlingerne bør blive del af det offentlige sundhedstilbud.

Hvis din læge fortæller dig at vores behandlinger ikke er “evidensbaseret” er det både rigtigt og forkert.

Der er lavet en del studier om effekten af vitamin C og dets effekt i kroppen og på kræftceller. Der er flere studier på vej, der handler om hvorvidt man kan øge effekten af kemoterapi ved at kombinere med højdosis C-vitamin.

Men de store dobbeltblindede lodtrækningsstudier på tusindvis af kræftpatienter mangler. Først når de studier er lavet, vil sygehusene kunne bruge behandlingen.

Ingen private firmaer eller offentlige instanser har været villige til at investere de mange hundrede millioner, det kommer til at koste før vi for alvor kender effekten af højdosis C-vitamin. Indtil da forbeholder vi os retten til at bruge behandlingerne i samråd med patienterne.

Hver gang der afsættes offentlige midler til forskning i kræftbehandling, håber vi, at man vil forske højdosis C-vitamin. Men foreløbig er der kun lavet eet studie i Danmark på prostatakræft og C-vitamin. Resultaterne af dette afventes fortsat.