Charlotte Gylling Mortensen

Cand.scient. klinisk ernæring, Københavns universitet
  • Functional Medicine certificeret 
  • Functional medicine health coach
  • Ernæringsterapeut DET
  • Holder foredrag om bl.a. kræft og kost
  • Censor på Ernæringsterapeutuddannelsen på Center for Ernæring og Terapi.
  • Underviser på Kostakademiet, Silkeborg.
  • Medforfatter på flere videnskabelige artikler om sammenhænge mellem kost, fedtsyrer og underernæring.
  • Medforfatter til en række bøger om functional foods, herunder gurkemeje, bone broth, kokosolie, korsblomstrede grøntsager og præ & probiotika.

Baggrund

Oprindeligt cand. scient i klinisk ernæring fra institut for idræt og ernæring, Københavns Universitet og ernæringsterapeut men praktiserer primært functional medicine, en metode som hjælper til at arbejde systematisk og proaktivt med kosten i behandling af kroniske lidelser. Det er individualiseret behandling, som behandler underliggende årsager fremfor symptomer, og kronisk sygdom betragtes her som et resultat af et samspil mellem gener, miljø, kost og livsstil. Den funktionelle medicins forklaringsmodel er solidt forankret i naturvidenskaben, men med en mere helhedsorienteret tilgang til mennesket en konventionel behandling.

Charlottes interesse for ernæring begyndte da hun arbejdede for FNs Verdensfødevareprogram i Egypten i 1990erne. Hun har desuden en MSc i journalistik fra University of Wisconsin-Madison, USA.

Læs mere her om Charlotte og funktionel ernæring

Download folder om Functional Food: